อยากจะสมัคร บัตรเครดิตTMB จะทำยังไงดีแล้วจะสมัครที่ไหนดีแล้วทางธนาคารต้องการคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ตัวเราได้ทำงานมาแล้วปีกว่าแล้วไม่รู้จะสมัคร บัตรเครดิตTMB ได้หรือเปล่า อยากจะสมัคร บัตรเครดิตTMB มากไม่รู้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ได้วงเงินประมานกี่บาท แล้วจะต้องมีเงินเดือนประมาณเท่าไรหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่รู้จะได้หรือไม่ อยากสมัคร บัตรเครดิตTMB มากก็เลยไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมาว่าต้องเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน สลิบเงินเดือน การสมัครจะต้องมีเงินเดือนทั้งหมด 15,000บาทขึ้นไปและจะต้องทำงานมาไม่น้อยกว่า 1ปี จึงจะสมัครได้ บัตรเครดิตTMB

น็นเครื่อง